Werkwijze aanvraag nieuw Focal product

Het aanvragen van een nieuw Focal hulpmiddel bestaat uit verschillende stappen. Vaak wordt er naar aanleiding van contact met de ergotherapeut of potentiële eindgebruiker een proefpassing ingepland om het proces te starten. De werkwijze die Focal hanteert voor het gehele proces is als volgt:

Een passing werkt zo

Proefpassing

Een Focal adviseur komt met een breed assortiment aan hulpmiddelen op de gewenste locatie. Tijdens deze proefpassing zullen de behoeftes en wensen in kaart worden gebracht. Er wordt ruim de tijd genomen om de diverse hulpmiddelen ter plekke uit te proberen. Dit wordt veelal in samenspraak gedaan met de ergotherapeut of een andere zorgprofessional. Aan het einde van de proefpassing wordt er gezamenlijk besloten of een aanvraag wordt gestart voor een Focal hulpmiddel.

Let op:
Sommige hulpmiddelen worden gefinancierd door de rolstoelleverancier, zoals een hoofdsteun. Heb je interesse in een proefpassing met een van deze hulpmiddelen, dien je dit  altijd eerst te communiceren met je rolstoelleverancier. De rolstoelleverancier kan dan contact met ons opnemen en de proefpassing aanvragen.

Opmerking
Indien een passende hoofdsteun tijdens de proefpassing geplaatst kan worden op de rolstoel kan deze op proef achterblijven voor maximaal 4 weken.

Passing aanvragen

Aanvraag indienen

Focal dient de aanvraag voor een nieuw hulpmiddel in bij de betalende instantie. In het geval dat de financiering van het hulpmiddel verloopt via de zorgverzekeraar kan een verslag van de ergotherapeut en/of revalidatiearts noodzakelijk zijn.

Voorwaarden
Indien de financiering loop via de gemeente / WMO dient er voorafgaand aan de aanvraag een WMO melding gemaakt te zijn voor de persoon die het desbetreffende hulpmiddel gaat gebruiken.

Aanvraag is goedgekeurd

De betalende instantie heeft de aanvraag goedgekeurd en stuurt hiervoor een bericht naar Focal. Zorgverzekeraars sturen vaak ook een kopie rechtstreeks naar de verzekerde. Focal gaat de aanvraag intern verwerken en eventueel benodigde materialen bestellen of verzamelen.

a. Inplannen afspraak en verloop levering

Focal neemt contact op om een afspraak te plannen voor levering of opbouw van het hulpmiddel. Het kan als volgt verlopen:

Optie 1: Indien het hulpmiddel zich hiervoor leent, zal het hulpmiddel bij de gebruiker thuis afgeleverd en ingesteld worden.

Optie 2: De rolstoel/trippelstoel komt naar Focal voor de opbouw van het hulpmiddel.

Focal komt de rolstoel ophalen en brengt deze na opbouw retour. In dit geval zal de rolstoel na maximaal 3 dagen retour komen. Bij de aflevering zal ter plaatse het hulpmiddel ingesteld worden op de persoonlijke behoeftes.

b. Inplannen afspraak en verloop levering

Tevens is het mogelijk om als gebruiker zelf naar Focal toe te komen en te wachten totdat de opbouw afgerond is. In dit geval is de opbouw en levering binnen 1 werkdag gerealiseerd. Indien dit gewenst is dient er met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

  • Graag aanwezig om 8:00 uur bij Focal te Tilburg.
  • Tijdens de opbouw is het niet mogelijk om in de eigen rolstoel te blijven zitten.
  • Tijdens de opbouw is het mogelijk tijdelijk een basis elektrische rolstoel van Focal lenen.
  • Focal heeft geen tillift ter beschikking

Let op: Indien je wacht op een nieuwe rol- of trippelstoel of aanpassingen van derden aan je stoel waardoor de opbouw van een Focal voorziening moet wachten, verzoeken wij je om zelf naar Focal te bellen wanneer de stoel beschikbaar of gereed is.

Nazorg

Mocht er na verloop van tijd sprake zijn van een veranderde situatie en/of wensen dan kan er contact worden opgenomen voor een evaluatie. In het geval dat het hulpmiddel gefinancierd is door een rolstoelleverancier dienen zij van tevoren op de hoogte te zijn gesteld.

CallToActionVergoedingRGB

Vergoeding van
het hulpmiddel

Er zijn diverse financieringssystemen voor hulpmiddelen. Zoek  welke vergoeding voor jou van toepassing is.

icon-adviseur

Een vraag stellen aan
een Focal medewerker

Stel je vraag of laat je terugbellen door een van onze collega’s.