Werkplekaanpassingen

Als werkgever of als werknemer constateert u problemen van fysieke aard op de werkplek. Objecten lang vasthouden lukt bijvoorbeeld niet meer of statische activiteiten worden te zwaar. Vanwege verminderde hand/armfunctie zou er een aanpassing aan een machine moeten komen. Oplossingen zijn in dergelijke gevallen niet eenvoudig en vooral voor de uitvoering kunt u niet overal terecht. Wel bij Focal.

Werknemers kunnen zeer verschillende beperkingen hebben. Anderzijds kunnen de eisen vanuit de functie heel verschillend zijn. Een standaardoplossing is vaak niet voorhanden. Focaladviseert, produceert en levert arbeidsaanpassingen op maat!

Het succes van een individuele oplossing wordt mede bepaald door het vermogen om een goede analyse van persoon, arbeidsomgeving en arbeidstaken te kunnen maken. Vervolgens moet een oplossing vervaardigd worden – van welke aard dan ook! Focal voldoet als één van de weinige bedrijven in Nederland aan deze vereisten. Ervaring is opgedaan met zeer verschillende, individuele werkplekaanpassingen. Vaak leidt een kleine aanpassing tot een groot rendement.

Voor vragen rond het fysiek functioneren van werknemers biedt Focal oplossingen! Het kan hierbij gaan om:

  • Het vervaardigen van aanpassingen op maat aan bestaande apparaten, werkplekopstellingen of machines
  • De levering van een eigen reeks hoogwaardige armondersteuningen, bijvoorbeeld voor personen die veel hoog moeten eiken of schouderklachten hebben
  • De inzet van hulpmiddelen die arbeidsmatige taken verlichten of mogelijk maken

Deze producten en diensten komen tot stand in intensief overleg met de gebruikers. Ze worden onder voortdurend kwaliteitstoezicht in de eigen werkplaatsen geproduceerd of zo nodig ter plaatse gerealiseerd. Focal kan u deze voorziening of combinaties van voorzieningen leveren en het hele proces van probleem tot oplossing regisseren. Het verkrijgen van effectieve werkplekaanpassingen hoeft zodoende niet de taak van de ondernemer te zijn!

EN: Productie en levering van werkplek aanpassingen op maat
Focal maakt en levert werkplekaanpassingen op maat. Het kan gaan om oplossingen aan allerlei fysieke elementen waarmee de werknemer elke dag aan de slag is – bijvoorbeeld aanpassingen aan machines, transportmiddelen, zitvoorzieningen.
EN: Levering van ergonomische armondersteunende hulpmiddelen en ergonomische werkplekken
Dynamische armondersteuningen worden ingezet ter ondersteuning van de armfunctie, zowel preventief als bij aanwezige beperkingen. Ze helpen bij het verplaatsen van de arm en hand. Reiken, grijpen en manipuleren worden zodoende (weer) mogelijk bij tal van activiteiten zoals optillen van objecten, monteren, statische medische handelingen of computergebruik. Dynamische armondersteuningen worden gebruikt door personen met (dreigende) klachten van overbelasting of bij werknemers met spierzwakte die een inzetbare grijpfunctie hebben. Focal is op dit terrein al vele jaren dé specialist!
Advisering en levering van hulpmiddelen voor het behoud van de zelfstandigheid van werknemers
In Nederland zijn vele geregistreerde hulpmiddelen verkrijgbaar. Om een goede keuze te maken uit deze hulpmiddelen is product- en marktkennis nodig. Voor gebruik in de werksituatie zijn deze hulpmiddelen maar beperkt beschreven. Focal heeft de kennis van de werking en inzet van dergelijke hulpmiddelen wèl en kan hierbij optreden als adviseur. Focal kan een hulpmiddel, van welke aard dan ook, tevens uit het binnen- of buitenland betrekken. Indien gewenst kan ook de weg gewezen worden voor het aanvragen van een vergoeding.


 

Deel deze pagina