McArm en ExoArm: (2011-2014, lopend)

Het McArm project (Pieken in de Delta) in samenwerking met enkele onderzoeksinstuten en bedrijven, als ook Focal’s R&D project ExoArm legt de focus op de ontwikkeling van een geavanceerde dynamische armondersteuning. De behoefte hiervoor werd vastgesteld om een gerobotiseerde armondersteuning te ontwikken die de kloof kan overbruggen tussen hoogwaardigde conventionele dynamische armondersteuningen en robotmanipulatoren. Er zijn verschillende prototypes ontwikkeld.

Samenwerken met Focal aan onderzoek en innovatie?

Wij werken graag samen met organisaties en/of kennisinstellingen die onderzoek en ontwikkeling doen naar medische hulpmiddelen georiënteerd op armondersteuningen, robottechnologie en hoofdondersteuning.

Neem contact op