Research & Development


Focal Meditech BV is bekend als zelfstandig ontwerper en bouwer van innovatieve hulpmiddelen. Dit betreft niet alleen de technologische aspecten, maar ook onderzoek naar het gebruik en de gebruiker van deze hulpmiddelen. Hoogwaardige onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit is aanwezig, die binnen Focal Research als een zelfstandige unit wordt ingezet. Door de ontwikkeling en marktintroductie van tal van eigen en van elders gefabriceerde producten is veel kennis en ervaring opgedaan. Deze capaciteit benutten we graag voor gezamenlijk ontwikkelwerk, met als doel een goed concept naar een uitstekend product om te zetten. Contractresearch behoort ook tot de mogelijkheden.

Focal Research biedt u de volgende voordelen:

 • Zeer ruime researchervaring binnen de medische technologie,
 • Op innovatie gerichte cultuur,
 • Kennis van markt, gebruiks- en gebruikersonderzoek,
 • Uitstekende technische outillage,
 • Kennis van hedendaagse fabricageprocessen,
 • Ervaring in nationale en internationale samenwerkingsprojecten.

Samenwerking in onderzoek

Gebruikers van hulpmiddelen moeten kunnen profiteren van recente technologische vooruitgang. Samenwerking in onderzoek en ontwikkeling is daarom van heel groot belang. Samengewerkt wordt met kennispartners zoals:

 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Technische Universiteit Twente
 • Maastricht University
 • Fontys Hogeschool
 • Hogeschool Zuyd
 • Hogeschool voor de Kunsten
 • Avans Hogeschool
 • Radboud Revalidatie
 • Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium
 • Fraunhofer
 • Danish Technology Institute (DTI)


Neem contact met ons op en bespreek uw vraag met ons!

 
 


Op 1 november 2017 is het project aHead gestart waarin Focal Meditech BV, Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh Research and Development samen participeren. Gedurende twee jaar zal gewerkt worden aan een geavanceerde hoofdsteun waarmee de gebruiker op intuïtieve wijze controle uitoefent op de wijze waarop zijn of haar hoofd ondersteund en gestabiliseerd wordt. Dit wordt mede gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Het aHead project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Revalidatiefonds.

Mensen met een verminderde hoofdbalans, veroorzaakt door bijvoorbeeld een spierziekte of neurologische aandoening, hebben behoefte aan een systeem waarmee het hoofd gestabiliseerd kan worden. De huidige verkrijgbare systemen voor hoofdstabilisatie zijn in grote mate statisch, wat betekent dat het hoofd (slechts) in één positie gestabiliseerd kan worden. Dit betekent dat de positie van de hoofdsteun niet aanpasbaar is aan veranderende omstandigheden of taken. Ook belemmert dit een goede interactie met de omgeving.

Focal Meditech BV produceert al meerdere jaren dynamische systemen, maar deze zijn op basis van veldervaring tot stand gekomen en niet intuïtief (intelligent) van aard. Er is echter behoefte aan een systeem voor de veeleisende gebruiker dat zich beter en gemakkelijker aanpast op basis van robottechnologie. De centrale doelstelling van het aHead project is dan ook het ontwikkelen van een intelligente adaptieve hoofdsteun waarmee de hoofdpositie zich aanpast aan de verschillende dagelijkse situaties op wens van de gebruiker. De ontwikkeling van deze intelligente adaptieve hoofdsteun zal op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek gebaseerd worden. Daarnaast wordt gedurende het gehele project een groep van potentiële eindgebruikers en zorgprofessionals betrokken om mee te denken, te participeren en mee te helpen met het maken van keuzes. Binnen het project zal Focal Meditech BV werken aan het ontwikkelen van de hard- en software van de intelligente adaptieve hoofdsteun. Roessingh Research and Development zal het wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Roessingh, Centrum voor Revalidatie zal het project leiden en de benodigde klinische input geven gedurende het project.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Erik Prinsen via e.prinsen@rrd.nl of 088-0875777.

 

Deel deze pagina