De veiligheid van exoskeletten ten behoeve van ondersteuning voor verminderde arm functie


12-6-2020 | Focal Meditech heeft een subsidie ontvangen van het EU-programma COVR. Het onderzoeksproject zal zich richten op de veiligheid van exoskeletten die een verminderde arm functie ondersteunen. Binnen de R&D afdeling van Focal worden er diverse onderzoeks- en ontwikkelprojecten uitgevoerd gerelateerd aan robottechnologie.

Een voorbeeld hiervan is het onderzoeksproject ExoArm waarin een volledig gemotoriseerde dynamische armondersteuning met behulp van een krachtsensor de arm beweegt. Op technologisch vlak is er veel mogelijk, maar de introductie van assistive collaborative robots (cobots) in het dagelijks leven brengt ook verschillende nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid. Dit uiteraard naast alle eisen die we al stellen aan onze bestaande armondersteuningen.

Net zoals onze bestaande producten zullen deze cobots in de toekomst in direct contact komen met de gebruiker, en zal het systeem heel dicht tegen het lichaam aan gebruikt worden, en dichtbij andere personen in de directe omgeving. De technologie die in de cobot verwerkt zit, zowel mechanisch, elektronisch als softwarematig, maakt dat het nodig is om de acceptabele risico’s beter in kaart te brengen. De resultaten van Focal’s onderzoeksproject binnen COVR zullen sterk bijdragen aan een testprotocol voor assistive cobots, en helpen ons in de ontwikkeling van toekomstige armondersteuningen.

 

 

Deel deze pagina