De dynamische armondersteuning ‘TOP/HELP Elektrisch’

De ‘TOP’ is een armondersteuning die is opgebouwd uit een onderarmschaal, een handondersteuning en diverse verlengarmen. Deze versie kent aan de achterzijde van basis een elektromotors. De diverse onderdelen kennen een heel hoogwaardige lagering, en daardoor zeer geringe weerstand. Rotatieblokken maken tal van instellingen mogelijk.

De ‘HELP' is een unieke component, die ook verticale verstelling mogelijk maakt – bijvoorbeeld voor het zelfstandig eten en drinken. Verticale verstelling wordt bereikt door middel van een elastisch koord dat zich bij de neergaande beweging spant en de energie van de gebruiker opslaat om deze bij opwaartse bewegingen weer af te geven. De elektromotor helpt deze elektrische versie van de Top/Help te gebruiken bij het uitvoeren van de meest complexe beweging: tegen de zwaartekracht. De elektromotor wordt met behulp van een schakelaar bediend. De ‘TOP’ wordt in combinatie met de ‘HELP’ component geleverd en de armondersteuning is dan bekend als de TOP/HELP.

Veel aandacht is besteed aan uiterlijk en afwerking van alle materialen. Doordat meerdere onderdelen onder de armschaal liggen, blijven deze tevens meer uit het oog. De ‘TOP’ is op diverse plaatsen monteerbaar: zowel op rolstoelen als op stoelen en aan tafels. Tweezijdige toepassing is mogelijk. Individuele aanpassingen zijn eveneens mogelijk.

De dynamische armondersteuning ‘TOP’ is een uiterst duurzame armondersteuning die al vele jaren haar functionaliteit bewijst. Het product is allengs verder doorontwikkeld. De mechanische versie is ook leverbaar met blokkeerbare verlengarm. Het blokkeren maakt het mogelijk om de onderarm te stabiliseren, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een activiteit die precisie vergt of ten behoeve van het afsteunen.

Werking Top/Help Elektrisch

De Top/Help Elektrisch is een product in het assortiment dynamische armondersteuningen van Focal. Het is uitgebreidere versie van de bekende Top/Help,een armondersteuning die de arm van de gebruiker van onderaf benadert. De Top/Help is aanzienlijk doorontwikkeld en daarmee zeer betrouwbaar en duurzaam. Er zijn tevens tal van componenten beschikbaar die toestaan om het hulpmiddel optimaal op maat te maken. De werking berust op een veermechanisme, dat bij de neergaande beweging van de onderarm energie opslaat. Deze energie wordt teruggegeven bij het naar boven bewegen. Hierdoor lukt het beter om de arm tegen de zwaartekracht in te bewegen. Een groot voordeel van dit type armondersteuningen is de geringe zichtbaarheid. Bij dit type armondersteuningen moet, in tegenstelling tot de types die de arm van bovenaf benaderen (de Sling- types) wel geleerd worden wat het beloop van de gesteunde beweging is.


Deze elektronisch bekrachtigde versie kent tevens en elektromotor. De elektromotor wordt middels een schakelaar bediend en helpt bij het uitvoeren van de verticale bewegingen. Dit maakt vaak het uitvoeren van het laatste deel van het traject naar mond of hoofd, mogelijk. Dit ondanks gevorderde vermindering van spierkracht. De werking en plaatsing van de schakelaar kunnen gebruiker specifiek gekozen worden.

Gebruiker van de maand: Avram de Snaijer

Avram, 28 jaar, heeft de spierziekte Duchenne. Een bezoek aan Avram lijkt symbolisch voor de brede blik op de wereld die hij, ondanks ernstige beperkingen, toch ontwikkelde. We stappen een dijkhuis binnen van waaruit het omringende landschap prachtig zichtbaar is. Avram komt uit een familie van zelfstandige ondernemers die hier een bedrijf aan huis heeft waarvoor hij de telefonische helpdesk bemant. Het blijkt al spoedig dat het aangeboren optimisme van Avram, zijn nieuwsgierigheid naar de werking van de wereld om hem heen èn goede hulpmiddelen een mooie combinatie vormen om tot een interessant en rijk leven te komen. Hij vertelt hier graag over.

De aandoening van Avram maakt dat hij een vroege ontwikkeling doormaakte die heel kenmerkend is voor jongens die door deze ziekte getroffen zijn. In zijn vroege jeugd kon hij nog de gewone basisschool in de buurt bezoeken, maar voor een vervolgopleiding was hij aangewezen op de mytylschool De Brug te Rotterdam. Hier behaalde hij uiteindelijk de kwalificatie VMBO-T èn bezocht deze school nog een extra jaar. Omdat hij op een aanzienlijke afstand woont bracht hij zodoende heel wat uren in een bus door. Avram kon vervolgens een jaar administratief werk doen op zijn voormalige basisschool, maar verkreeg hierna geen passende positie meer op de ‘gewone’ arbeidsmarkt. Rond 2005 kwam hij dan ook naar huis om in eigen tempo en op zijn eigen manier een aantal werkzaamheden in het familiebedrijf te gaan verrichten. Hij heeft evenwel voldoende ruimte in zijn dagprogramma om een aantal interesses in te vullen – en die interesses zijn in ruime mate aanwezig! Avram interesseert zich voor allerlei vormen van ICT en moderne technologie in het algemeen. Zo doet hij veel aan computer- gaming, test nieuwe games, helpt in zijn omgeving met soft- en hardware probleempjes, gaat graag naar de bioscoop en kijkt naar series. De fysieke activiteiten die hij hierbij kan verrichten zijn uitermate beperkt, maar Avram heeft een helder inzicht in de werking van modern techniek en geeft nuttige adviezen.

Avram is al heel lang gebruiker van een elektrische rolstoel die hij middels scanning bedient. Op de rolstoel bevindt zich een omgevingsbediening. Alleen rechts heeft hij nog een enigszins aanwezige arm- en handfunctie. Om deze in te zetten gebruikt hij op de rolstoel al sedert 2002 een elektrische Top/Help armondersteuning. Met deze armondersteuning is hij heel vertrouwd. Hij computert ermee, wat uiterst belangrijk voor hem is, pakt objecten op, en hanteert zijn telefoon. Tot voor kort kon hij ook een drinkbeker naar zijn mond brengen. Opvallend is, dat hij vrijwel de hele dag door zijn arm doorbeweegt met de Top/Help. Hetzelfde doet hij met de rugverstelling van zijn rolstoel. In aanvraag is momenteel de modulaire hoofdsteun ‘Papillon’ met een elektrisch verstelmechanisme van Focal. De huidige hoofdsteun is fors maar biedt onvoldoende steun. Deze kan zich ook niet aanpassen aan de veranderende lichaamshoudingen van Avram. Als gevolg hiervan moet zijn omgeving dan ook ’20 keer per dag’ zijn hoofdpositie bijstellen. Het modulaire, aangedreven Papillon systeem zal zodoende, zoals bij tal van personen met Duchenne, uitkomst bieden. De grote trots van het moment van Avram is zijn aangepaste rolstoelbus, die hem veel vrijheid brengt. De moeder van Avram is ook aanwezig tijdens ons gesprek. Zij maakt heel helder duidelijk dat verkrijgen van goede en tijdige voorzieningen een heel gevecht is waar Avram en zij veel energie in moeten steken. Dat zij graag deskundige en gedreven leveranciers en zorgverleners zouden willen ontmoeten is duidelijk!

De relatie met Focal noemt Avram goed. De service is snel, en men helpt met het zoeken van oplossingen voor problemen. Focal van haar kant vindt het een genoegen om de creatieve, optimistische Avram te mogen bedienen!

 

Video:

 Foto's:

Voor Top/Help Elektrisch is downloadbare documentatie beschikbaar.
Klik hier om de documentatie te bekijken.

 

Deel deze pagina