Bij omgevingsbediening gaat het altijd om de communicatie tussen een zender en een ontvanger. De zender stuurt een signaal/code naar de ontvanger en deze zet het om in een actie, bijvoorbeeld de afstandsbediening van een tv: je zendt met de afstandsbediening en de tv (de ontvanger) gaat aan of het volume gaat harder. Een ander voorbeeld is het rolstoelbesturingssysteem als zender. Vanuit sommige rolstoelbesturingen kan de omgeving aangestuurd worden. Hierbij is dan de rolstoelbesturing (bijvoorbeeld het Easy Rider systeem, de Omni van R-Net, het LCD display van Curtis etc.) de zender. Deze communiceert naar ontvangers in de omgeving via een infrarood signaal. Soms kan de rolstoelbesturing niet afdoende zijn of de rolstoelbesturing heeft niet de mogelijkheden om de omgeving aan te sturen. Dan kan er gekeken worden naar alternatieve zenderopties, zoals de GEWA prog, KEO of Picomed zenders (dedicated devices, apparaten die 1 taak tegelijkertijd hebben). Deze zijn allen in staat IR codes aan te leren, maar verschillen in het bedieningsgemak of de capaciteit. Afhankelijk van de behoefte en wensen inventariseert Focal welk hulpmiddel het adequaatst kan voldoen aan de behoefte en wensen van de gebruiker. Een feit is dat deze hulpmiddelen de zelfredzaamheid van de gebruiker bevorderen. Ze stellen de gebruiker in staat zijn omgeving aan te sturen middels 1 enkele zender, die op diverse manieren scannend te bedienen is. Focal levert, adviseert en installeert producten op dit gebied.

Met de tablet is heel veel mogelijk, zo ook het aansturen van functionaliteiten in de omgeving, wanneer deze zijn voorzien van ontvangers. De tablet maakt gebruik van een touchscreen. Alle functionaliteiten van de tablet worden hierdoor bedient met de hand/vinger functie. Voor de ‘normaal gezonde’ consument is dit geen probleem, maar voor mensen met een lichamelijke beperking is dit in sommige gevallen niet mogelijk. Met name de doelgroep waaraan Focal hulpmiddel levert hebben vaak complexe lichamelijke beperkingen en dit komt onder andere tot uiting met een beperkte arm en handfunctie. Hierdoor is het voor de meeste cliënten niet mogelijk om de tablet of telefoon te bedienen. Focal is daarom gaan zoeken naar oplossingen en alternatieve die het mogelijk maken de tablet op een alternatieve manier te bedienen, zodat de gebruikers wel de mogelijkheid hebben om de tablet te bedienen.

Het toegankelijk maken van de tablet maakt het uiteindelijk mogelijk de omgeving aan te sturen, maar opent ook andere deuren: onderhoud van sociale contacten, internet, e-mail, agenda beheren etc.. De gebruikers wordt vrijer en minder afhankelijk van anderen.

Focal heeft inmiddels een brede kennis op gedaan op het gebied van de alternatieve bedieningsmogelijkheden van de tablet en kan middels deze kennis hierin een gedegen advies geven. Focal tracht hierin altijd voor de adequaatste en kosten efficiëntste oplossing te kiezen die voorziet in de behoeften van de gebruiker.

Ontwikkelingen op dit gebied vinden continu plaats, omdat de tablettechnologie een veel gebruikte en toekomstgerichte techniek is. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en daar waar mogelijk ontwikkeld Focal zelf mee.

Kortom: Focal adviseert, ontwikkeld en voert onderzoek uit op het gebied van alternatieve bedieningen voor de tablet (zender). Vanuit die zender kan de omgeving op diverse manieren (IR, RF etc.) aangestuurd worden. Dit is afhankelijk van de wensen en behoefte van de gebruiker en het aanwezige ontvangstsysteem in huis. Hieronder is dit kort schematisch weergegeven.

 

Deel deze pagina