Laatste nieuws

Hulpmiddeladvies in Vlaanderen

Ook in België worden de hulpmiddelen van Focal al diverse jaren gebruikt. Met name in Vlaanderen bevinden zich inmiddels tal van gebruikers van – vooral – armondersteuningen en communicatie hulpmiddelen. Dealer voor Focal in België is Vigo; in de uitvoering doet Focal meerdere taken zelf. De veelal kostbare hulpmiddelen moet natuurlijk bekostigd worden. Gebruikers van onze hulpmiddelen hebben zodoende van doen met het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap, VAPH. In het advies namens VAPH doet zich een verandering voor.

VAPH heeft nu zogenaamde experten aangewezen die adviesaanvragen behandelen voor specifieke hulpmiddelen De functiebeperkingen waarvoor op dit ogenblik experten erkend zijn, zijn motoriek en spraak - domeinen waarop Focal zeer actief is. Een gemachtigde expert is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden al men een doorverwijzing heeft van het VAPH. De expertise is vaak gericht op cliënten die zich situeren binnen de doelgroep van het betreffende centrum. Door VAPH gemachtigde experten (instellingen): https://www.vaph.be/adressen/experts. Via deze site kan gezocht worden naar een rond de betreffende categorie hulpmiddelen deskundige instelling. Er zijn diverse relevante centra, vaak bij de aanvragers in de regio. Een nadrukkelijk aanbod rond hulpmiddelen voor de arm- en handfunctie wordt gedaan door MFC Sint Lodewijk: http://www.sintlodewijk.be/index.php/multifunctioneel-centrum/diath.html.

 

Deel deze pagina