Laatste nieuws

Focal partner in Horizon 2020 Project eNHANCE

In december 2014 is de samenwerking van start gegaan binnen het Europese Horizon 2020 samenwerkingsproject eNHANCE. Focal Meditech BV is hierin een industriële partner. Het project eNHANCE heeft betrekking op personen met beperkingen in de arm- en handfunctie ten gevolge van bijvoorbeeld een spierziekte, een CVA of een dwarslaesie. Doel is het middels moderne technologie verbeteren van deze arm- en handfunctie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een, eventueel gerobotiseerde, dynamische armondersteuning

Bij die ondersteuning willen de onderzoekers nu gebruikmaken van de geavanceerde detectie van intenties van de gebruiker, bijvoorbeeld via eye tracking. Dit wordt gekoppeld aan een gepersonaliseerd gedragsmodel. Hierbij wordt steeds gemeten welke kracht de patiënt eerst zèlf voor de beweging kan inzetten, en welke externe energie vervolgens nodig is om tot een succesvolle uitvoering van manuele activiteiten te komen (het zgn. principe van Assist-as-needed). De geavanceerde detectie moet hierbij bijdragen aan een snellere en gemakkelijkere besturing, en aan een vergrote motivatie. Focal heeft in dit project vooral een instrumentele rol en levert hiertoe geavanceerde dynamische armondersteuningen zoals de McArm in voor dit onderzoek geschikte vormen. Nauw samengewerkt wordt met nationale en internationale kennispartners zoals de TU Twente (coördinator), Roessingh Research & Development, Imperial College en een keur aan bedrijven.

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7).

 

Deel deze pagina