26-10-2022

Stepped care bij de aanvraag van een hulpmiddel, wat houdt dat in?

Al tijdens de proefpassing houden we er rekening mee

Vaak starten onze adviseurs bij een proefpassing met de meest eenvoudige armondersteuning. Dit doen zij niet zomaar, natuurlijk is het handig om met het meest toegankelijke hulpmiddelen te beginnen wanneer er kennis wordt gemaakt met een armondersteuning. Echter doen we dit ook om ons aan het principe van stepped care te houden. Maar wat houdt stepped care nu eigenlijk in?

Stepped care houdt in dat een bepaalde volgorde in de geleverde zorg wordt aangehouden. Dat pas naar een zwaarder, ingrijpender of duurder middel wordt overgegaan als een minder zwaar of goedkoper middel geen (verwacht) effect heeft.

Stepped care komt steeds vaker terug bij de aanvraag van een hulpmiddel, zowel voor simpele als complexere hulpmiddelen. Zo ook voor onze hulpmiddelen. Diverse zorgverzekeraars verlangen naar stepped care in de motivatie voor een hulpmiddel. Dit geeft de zorgverzekeraar inzicht in het proces wat is doorlopen om tot de definitieve keuze van een hulpmiddel te komen.

Duurt mijn proefpassing extra lang door de stepped care methodiek?

Nee, je proefpassing duurt niet langer. Al voor stepped care bestond of een begrip werd binnen het aanvraag proces doorliepen onze adviseurs alle opties. Ons armondersteuningen assortiment is breed en divers, om die reden is het prettig om je allereest breed te oriënteren en alle armondersteuningen een kans te geven. Soms is het nuttig om een bepaalde armondersteuning te voelen om zelf te kunnen ervaren dat het een mismatch is. Het wil nog wel eens voorkomen dat de match voor een bepaalde armondersteuning uit onverwachte hoek komt, iedereen is anders en niet voor iedereen werkt hetzelfde. Echter door ervaring en expertise kunnen onze adviseurs snel zien en inschatten of een hulpmiddel een match is en hoeft dit niet veel tijd te kosten. Hierdoor kan een adequate, complete en vlotte proefplaatsing plaatsvinden.

Meer nieuws