04-11-2022

Focal Meditech omarmt het gedachtegoed “Positieve Gezondheid”

Ieder mens is uniek, met eigen wensen, mogelijkheden, dromen en belangen. Ook als een aandoening je misschien beperkt in het uitvoeren van zaken, voel je je beter wanneer je zo dicht mogelijk bij jezelf kunt blijven op een andere manier. Positieve gezondheid is meer dan niet-ziek-zijn maar een bredere kijk op gezondheid. Echter is positieve gezondheid geen meetinstrument of een positieve blik op gezondheid maar een breed gedachtengoed. Het focust op meer zaken dan enkel het verbeteren van lichaamsfuncties. Middels zes dimensies kan Positieve Gezondheid worden uitgewerkt zoals hieronder te zien:

Dit gedachtegoed krijgt steeds meer belangstelling binnen de gezondheidzorg. Kijk voor meer informatie op https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

 

Voor Focal Meditech is deze visie niet nieuw en wij dragen dit al tijden uit in ons bedrijfsmotto:

LUISTEREN – MAKEN – VERBETEREN

Hoe ziet dat eruit?

Maken en verbeteren is onze technische basis. Luisteren is onze tweede natuur. Doelgericht luisteren maakt het verschil omdat hierbij de adviseur de juiste vragen dient te stellen. Wij proberen dan ook tijdens een afspraak gericht vragen te stellen over het individu, de unieke behoeftes en de omgevingssituatie. Zo sluit dit naadloos aan op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Hoe realiseren we dit?

  • We bieden een toegankelijke en vraaggerichte website om je te oriënteren
  • We stellen samen met jou en je ergotherapeut de ondersteuningsvraag vast
  • We organiseren een persoonlijke passing van de hulpmiddelen, liefst thuis met nadruk op je eigen activiteiten, wensen en omgeving.

Wat levert dat op?

Door te werk te gaan volgens “Luisteren, maken, verbeteren” vinden we het hulpmiddel wat aansluit bij de ondersteuning die jij zoekt om je gezond en energiek te voelen op de manier die bij jou past.

Naast zelfstandigheid ervaar je meer eigen regie, veerkracht en zingeving. Volgens Positieve Gezondheid belangrijke elementen voor algemeen welzijn. Hierdoor kunnen niet alleen lichaamsfuncties en dagelijkse activiteiten verbeterd of ondersteund worden maar kan je tevens je hobby blijven uitvoeren of sociaal participeren door bij iemand op de koffie te gaan.

Een mooi voorbeeld:

Ze was goed te spreken over de toepassing van haar armondersteuning bij eten, drinken en zelfverzorging. Maar wat haar het meeste goed deed was het kunnen uitdragen van haar persoonlijkheid tijdens rijden met de rolstoel buiten: gezellig, betrokken en amicaal als ze is geniet ze ervan om onderweg haar buurtgenoten actief te kunnen begroeten met een zwaaiend geheven hand. “Hé hallo! Hoe is het nou? Even tijd voor een praatje?”

Meer nieuws