Hoofdsteundragers

Personen die aanzienlijke eisen stellen ten aanzien van de ondersteuning van het hoofd maken doorgaans gebruik van een modulair hoofdsteunsysteem. Deze types kennen een heel grote instelbaarheid en aanpasbaarheid. Mede door hun werkingsprincipe komen deze driedelige systemen tot de meest hoogwaardige ondersteuning. Toch blijft een modulair systeem in zijn standaardvorm een statisch systeem. Het kan zich dan ook voordoen dat een gebruik houdingsveranderingen ondergaat zoals onderuitzakken of de rug van zijn stoel dient te verstellen, waardoor de positie van het hoofd niet meer past bij de locatie van de hoofdsteun. Een sterke vermindering van het effect is dan het gevolg. Om met de gevolgen van het niet zelf kunnen corrigeren van de locatie van het hoofd ten opzichte van de ondersteuning om te kunnen gaan, heeft Focal een assortiment elektronische, door de gebruiker bediende hoofdsteundragers ontwikkeld. Het gaat dan om systemen die de stand van het hoofd, via de modulaire hoofdsteun corrigeren. Dit corrigeren kan in één of meerdere vlakken plaats vinden:

  • Hoog/ laag correctie
  • Links/rechts correctie
  • Voor/achterwaarts correctie
  • Correctie van de neiging


De hoofdsteundragers kunnen een enkele as bedienen, maar vaak gaat het om een combinatie van assen. De correctie van de neiging vindt uitsluitend plaats in combinatie met hoog/laag en met achterwaartse correctie. Keuzes worden altijd op basis van gebruikersvereisten gemaakt.

Hiernaast levert Focal:

  • De besturende hoofdsteun; een hoofdsteun die het besturen van de rolstoel door middel van het draaien van het hoofd mogelijk maakt. De hoofdsteun volgt hiertoe de beweging van het achterhoofd van de gebruiker.
  • De meebewegende hoofdsteundrager. De meebewegende hoofdsteundrager is ontwikkeld voor personen met ernstige strekspasmen. Gezien het onwillekeurige karakter van deze spastische reflexactiviteit was montage van een goed functionerend hoofdsteunsysteem eerder vrijwel onmogelijk. De hoofdsteun zat in de weg gedurende de reflexactiviteit en kon de gebruiker schade berokkenen, en sloot veelal na het terugkomen in de uitgangspositie niet goed aan op de lichaamshouding van de gebruiker. Deze problematiek is nu opgelost door de ontwikkeling van de meebewegende hoofdsteundrager. De voorziening biedt een functionaliteit die in geen enkel ander product te vinden is.

Sturende hoofdsteundrager
De sturende hoofdsteundrager maakt het besturen van de elektrische rolstoel door middel van rotaties van het hoofd mogelijk.
Verende hoofdsteundrager
De verende hoofdsteundrager maakt het wegzwenken van de hoofdsteun gedurende een strekspasme mogelijk.
Schaar hoofdsteundrager
De schaar hoofdsteundrager verzorgt voor/achterwaartse verstelling van de hoofdsteun door middel van een schaarmechanisme.
Parallel verstelbare hoofdsteundrager
De parallel verstelbare hoofdsteundrager verlegt in voor/achterwaartse richting het aangrijpingspunt van de hoofdsteun, en beschrijft een segment van een cirkel.
Kantelbare hoofdsteundrager
De kantelbare hoofdsteundrager maakt het mogelijk om de hoofdsteun op elektronische wijze een rotatiebeweging uit te laten voeren.
Hoofdsteundrager dubbel lineair
De hoofdsteundrager dubbel lineair maakt het de gebruiker mogelijk om elektronisch zelf de hoogte- en breedte instelling van zijn hoofdsteun te wijzigen.
Hoofdsteundrager enkel lineair
De hoofdsteundrager enkel lineair maakt het de gebruiker mogelijk om elektronisch zelf de hoogte instelling van zijn hoofdsteun te wijzigen.

Alle hoofdsteundragers zijn bedienbaar middels één of meerdere drukknoppen of een zeer lichte handschakelaar. Een in de rolstoelbesturing geïntegreerde bediening waarbij via een menu de rolstoeljoystick gebruikt wordt is eveneens mogelijk. Een en ander afhankelijk van merk en type van de elektrische rolstoel.


 

Deel deze pagina