Documentatie

Via deze pagina kunt u de brochures en handleidingen van onze producten downloaden. Ook is een aantal documenten van andere partijen, meest over vergoedingen, beschikbaar. Handleidingen van robotmanipulator Jaco en van dynamische armondersteuning Darwing worden individueel, in de uitvoering die past bij de verstrekte versie van het hulpmiddel, aan de gebruikers uitgereikt. Gebruikers kunnen alle handleidingen tevens in printvorm opvragen.

Focal algemeen

Dynamische armondersteuningen

Maaltijdondersteuning

Sociale robots

Beademingsapparatuur

Omgevingsbedieningen

Rolstoelbesturingen

Persoonlijke robotica

Communicatiehulpmiddelen

Therapiehulpmiddelen

Modulaire hoofdsteunen

Integrale hulpmiddelenzorg

Over onze producten

Hoofdsteun Papillon
Ga naar www.focalhoofdsteun.nl

 

YouRehab, de Zwitserse leverancier van het YouGrabber therapieconcept voor arm- en handrevalidatie
Ga naar www.yourehab.com

 

Dynamische armondersteuning Darwing
Ga naar www.darwing.nl

Kinova Rehab, leverancier en samenwerkinsgpartner voor de levering van persoonlijke robots Ga naar >

CENRob Expert Center on Assistive Robotics, France Ga naar >

 

Research & Development

Pagina van het ontwikkelproject McArm, Motion Controlled Arm Support
Ga naar >

 

Algemene informatie over hulpmiddelen

Website Handywijzer.
Hulpmiddelen database. Ook veel andere informatie, o.a. over vergoedingen.
Ga naar >

Hulpmiddelen database en virtueel hulpmiddelencentrum van Vilans.
Ga naar >

Lacoh Organisatie van leverancies van armondersteuningen, robotmanipulatoren, omgevingsbedieningen en communicatiehulpmiddelen
Ga naar www.lacoh.nl

Firevaned
Branchevereniging van fabrikanten en leveranciers van hulpmiddelen.
Ga naar >

 

Wet- en regelgeving, vergoedingen

Website Zorginstituut Nederland
Veel informatie o.a. over wet- en regelgeving en het ZVW hulpmiddelenpakket.
Ga naar >

Website UWV
Contactpunt voor voorzieningen die arbeid en scholing mogelijk maken.
Ga naar >

 

Belangenbehartiging

De Snoezelbus
Website over mobiel snoezelen in een bus.
Ga naar >

Zorgwijzer
Kennisdossier voor mensen met een handicap en chronische ziekte.
Ga naar >

Website BOSK
Dé vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.
Ga naar >

Website Vereniging Spierziekten Nederland.
Ga naar >

Spierziekten
Ga naar www.spierziekten.nl

Zelf het heft in handen met een persoonsgebonden budget met name in de WMO en AWBZ.
Ga naar www.pgb.nl

Stichting Zorgbelang Nederland
Ga naar www.zorgbelang.nl

 

Juridisch

Zorgwijzer, Kennisdossier Juridisch Steunpunt
Ga naar >

De belangenbehartiger.nl website.
Online juridisch advies.
Ga naar >

 

Deel deze pagina