Momenteel niet leverbaar

Darwing. De natuurlijke vrijheid van bewegen.

De gebruiker van Darwing komt in veel gevallen niet toe met één van de bestaande armondersteuningen. Toch is het gewenst om zo lang mogelijk de eigen armen te blijven gebruiken. De grote functionaliteit van Darwing biedt nu een oplossing. Dat is niet alleen kosteneffectief, maar vooral ook goed voor het zelfbeeld en voor de gezondheid. Er wordt zo lang en zo veel mogelijk een beroep gedaan op het eigen houdings- en bewegingsapparaat. Darwing levert de toegevoegde kracht die nodig is om te reiken, maar niet meer dan dat. Darwing benut ten volle het principe van 'assist as needed'.

Intuïtief in het gebruik
Darwing ondersteunt bij het uitvoeren van ontelbare dagelijkse activiteiten, zoals eten, drinken, tanden poetsen, typen of aan de neus krabben. Het zelfstandig optillen van voorwerpen en het plegen van persoonlijke verzorging wordt weer mogelijk met Darwing. Het gebruik van Darwing is eenvoudig. De arm wordt in de onderarmschaal gelegd, waarbij het niet nodig is om de arm vast te maken. Door zijn unieke constructie volgt Darwing optimaal de arm van de gebruiker. Vervolgens zijn er tal van mogelijkheden om Darwing snel aan te passen aan wisselende omstandigheden en taken.

Techniek
Darwing kent een geavanceerd dubbel balansmechanisme en hierdoor doet het balanceren van de arm op een veel intelligentere manier dan andere armondersteuningen. Maar dat is niet alles. Darwing is een armondersteuning die de gebruiker de mate van compensatie en allerlei andere instellingen zelf aan laat passen. Daartoe beschikt Darwing over een klein display met joystickbediening. Zes technische innovaties geven de gebruiker de natuurlijke vrijheid van bewegen terug.

De natuurlijke vrijheid van bewegen

Darwing ondersteunt bij het uitvoeren van ontelbare dagelijkse activiteiten, zoals eten, drinken, tanden poetsen, typen of aan de neus krabben. Het zelfstandig optillen van voorwerpen en het plegen van persoonlijke verzorging wordt weer mogelijk met Darwing. Het gebruik van Darwing is eenvoudig. De arm wordt in de onderarmschaal gelegd, waarbij het niet nodig is om de arm vast te maken. De werking van Darwing berust op compensatie van het gewicht van de arm. Dit wordt het 'balanceren van de arm' genoemd. Bewegingen in alle richtingen kosten nauwelijks nog kracht. Darwing geeft de gebruiker de natuurlijke vrijheid van bewegen terug.


 
Eten
Eten is voor mensen met een aandoening aan de spieren een van de moeilijkste activiteiten. Dat komt doordat de hand een grote beweging van het bord naar de mond moet maken. Darwing past de mate van gewichtscompensatie aan de stand van de arm aan. Dit heeft tot gevolg dat de gebruiker een zelfde kracht ervaart als hij de arm tot de mond optilt als wanneer hij de arm in een lagere positie houdt. Met Darwing wordt het mogelijk om ongehinderd uiterst lichte armbewegingen te maken, wat het nuttigen van een maaltijd veel prettiger maakt.

 
Bellen
Bij bepaalde handelingen is extra stabiliteit vereist. Bij telefoneren is dat bijvoorbeeld het geval, omdat de arm lange tijd in dezelfde positie gehouden moet worden. De gebruiker kan door middel van het positieslot Darwing vastzetten. Dit maakt telefoneren tot een ontspannen bezigheid.

 
Typen
Geringe spierkracht maakt het verplaatsen van de arm tijdens het typen moeilijk. Ongecontroleerde bewegingen werken misslagen in de hand. Daarnaast is het gebruik van een muis een inspannende activiteit. Met Darwing kan de gebruiker zijn arm boven het toetsenbord laten zweven. De gebruiker krijgt de controle over de muis terug en vermindert het aantal misslagen.

 
Ver reiken
Met Darwing zijn aanzienlijke bewegingen in voor- en achterwaartse richting mogelijk, alsook omhoog en omlaag. Darwing staat óók aanzienlijke zijwaartse bewegingen toe. Verder is er een mechanisme aanwezig dat het naar voren brengen van de schouder mogelijk maakt en waardoor de reikwijdte maximaal is. De ruimte waarin bewogen kan worden is met Darwing uitzonderlijk groot.

 
Persoonlijke verzorging
Iedereen vindt het prettig om zelf in staat te zijn persoonlijke verzorging te plegen, zoals scheren, tandenpoetsen of opmaken. Met een armondersteuning kan dit lastig zijn, omdat men steeds andere voorwerpen in de hand neemt. Deze voorwerpen hebben verschillende gewichten, wat steeds een andere gewichtscompensatie vereist. Met Darwing is het heel eenvoudig om op elk moment de gewichtscompensatie bij te stellen, waardoor de gebruiker in staat is verschillende taken snel achter elkaar uit te voeren.

 
Compact ontwerp
Gebruikers van andere modellen armondersteuningen hebben vaak last van het ophangmechanisme van de onderarmschaal. Het ophangmechanisme maakt het reiken over een tafel lastig of zit in de weg. Darwing heeft een uiterst compacte onderarmschaal die vrijwel geen ruimte in beslag neemt en niet hindert. Daarnaast is Darwing zo ontworpen dat hij geen extra ruimte op een rolstoel inneemt, want dat kan hinderlijk zijn wanneer je door een deuropening rijdt.

 

Techniek

De werking van Darwing berust op compensatie van het gewicht van de arm. Dit wordt het 'balanceren van de arm' genoemd. Het gevolg is dat bewegingen in alle richtingen nauwelijks nog kracht kosten. Darwing doet dat op een veel intelligentere manier dan andere armondersteuningen. Maar dat is niet alles. Darwing is een armondersteuning die de gebruiker de mate van compensatie en allerlei andere instellingen zelf aan laat passen. Daartoe beschikt Darwing over een klein display met joystickbediening.

Zes technische innovaties geven de gebruiker de natuurlijke vrijheid van bewegen terug.

 


  

Dubbel balanceermechanisme

Boven- en onderarm worden onafhankelijk van elkaar gesteund

De verdeling van een arm in een boven- en onderarm krijgt zijn weerslag in Darwing. Het gepatenteerde dubbel balanceermechanisme zorgt ervoor dat boven- en onderarm onafhankelijk van elkaar gesteund worden. Bewegingen van de onderarm worden niet via de bovenarm overgebracht. En bewegingen van de bovenarm verstoren de onderarm niet. Dit draagt enorm bij aan het gevoel van een natuurlijke beweging.

  

Stand-afhankelijke gewichtscompentatie

Mate van gewichtscompensatie hangt af van de stand van de arm

De werking van een armondersteuningen berust op de compensatie van het eigen gewicht van de arm. De arm lijkt daardoor te gaan zweven en is heel gemakkelijk te bewegen. Een gestrekt arm vraagt andere ondersteunende krachten dan een gebogen arm. Wanneer men bijvoorbeeld een emmer met de arm loodrecht naar beneden draagt, houd je het vrij lang vol. Als men dezelfde emmer met een uitgestrekte arm draagt, dan wordt het snel erg zwaar. Darwing houdt rekening met de stand van de arm en past zich hierop aan. Dit heeft tot gevolg dat de ondersteuning extreem gelijkmatig is.

  

Draaghoekstabilisator

Optimale balanceerhoek onder alle omstandigheden, automatisch of handmatig

Gebruikers hebben vaak de behoefte om hun zithouding te wijzigen of ze rijden op terrein dat niet vlak is. In dergelijke situaties kan een armondersteuning de arm niet meer optimaal in balans brengen. De draaghoekstabilisator zorgt ervoor dat de armondersteuning horizontaal blijft, waardoor de arm optimaal blijft functioneren. Darwing doet dit automatisch, door continu de stand ten op zichte van de aarde te meten. Daarnaast kan de gebruiker bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten voordeel hebben bij een andere draaghoek dan normaal. In dat geval kan hij heel eenvoudig zelf de draaghoek bijstellen.

  

Taakspecifieke ondersteuning

De gebruiker kan zelf de ondersteuning aanpassen aan de behoefte van het moment

Sommige dagelijkse handelingen hebben net een andere gewichtscompensatie nodig. En als wisselende objecten zich in de hand bevinden of het gewicht van de kleding verandert, moet de armondersteuning zich hierop aanpassen. Bij Darwing is het niet nodig met een inbussleutel aanpassingen te verrichten. De gebruiker kan op elk moment zelf de compensatie bijstellen. Dit gebeurt heel eenvoudig door middel van een klein display met joystickbediening.

  

Handelingengeheugen

Instellingen voor terugkerende activiteiten kunnen in het geheugen worden opgeslagen

Terugkerende activititeiten, zoals eten, drinken of de computermuis gebruiken kennen hun eigen, optimale instellingen. Door middel van het handelingengeheugen kan de gebruiker deze op eenvoudige wijze vastleggen. Wanneer de gebruiker gaat eten, activeert hij met een druk op de knop zijn ideale instellingen voor eten. Het handelingenheugen slaat instellingen op voor de gewichtscompensatie van de bovenarm, onderarm en de draaghoekstabilisator. Er is in het geheugen plaats voor vier activiteiten.

  

Positieslot

Iedere gewenste positie kan worden vastgezet ter ondersteuning van bepaalde activiteiten

Er zijn handelingen die extra stabiliteit vereisen, terwijl de arm toch ondersteund wordt. Een voorbeeld is telefoneren. Bij telefoneren wordt de arm lange tijd in dezelfde positie gehouden. Het is dan prettig dat de armondersteuning blokkeert, waardoor een beweging naar beneden wordt voorkomen. De gebruiker kan met behulp van het positieslot de ondersteunende delen van de onderarm, bovenarm en schouder vastzetten.

 

Shelly Lousberg - Post Uiterweer

Het leven met een chronische aandoening vereist om de haverklap het (leren) accepteren van de nieuwe werkelijkheid, bij elke tegenslag opnieuw. Niet omkijken, maar vooruitkijken! Wat wil én kan ik nog wèl? En dat dan ook gaan doen! Shelly Lousberg - Post Uiterweer is 40 lentes jong. Van huis uit is Shelly leerkracht basisonderwijs en remedial teacher; een professie waar zij gepassioneerd over kan vertellen. Hulpmiddelen spelen in haar huidige bestaan een grote rol.

Shelly wordt geconfronteerd met een bijzonder onwillig lichaam waardoor ze intussen diverse jaren aan huis - en vaak ook aan bed - gebonden is. Ze heeft een spierziekte en ervaart tevens ongemakken als gevolg van stoornissen in de spierspanning. Bovendien lijdt Shelly aan de Ziekte van Lyme welke, gezien het uitgebreid scala aan complicaties, een uiterst grillig verloop kent. Recentelijk, dd. oktober jongstleden, werd Shelly door een multi herseninfarct getroffen. Toch laat Shelly zich niet ontmoedigen door deze tegenslagen. Het inschakelen van allerlei hulpmiddelen, o.a. op gebied van mobiliteit, communicatie en vrije tijdsbesteding, biedt Shelly vaak voldoende mogelijkheden om de, voor haar, hoogst haalbare doelen te kunnen realiseren.

In de afgelopen jaren heeft Shelly haar verwachtingen steeds meer moeten bijstellen. De periode tussen medio 2005 en 2008 was ingrijpend; vanwege de spierdystrofie was ze destijds 2,5 jaar aan bed gebonden. Aanvankelijk was de verwachting dat zij niet meer gemobiliseerd kon worden. Vanuit haar sterk verlangen om weer enigszins mobiel te kunnen zijn én deel te (blijven) nemen aan het leven is ze, met gebruikmaking van haar computer, naarstig op zoek gegaan naar wederom geschikte hulpmiddelen.

De grootste uitdaging bleek het corrigeren van de aanwezige passieve zitproblematiek én het realiseren van een aangepaste rolstoelbesturing. Dankzij de onuitputtelijke inspanningen van een collega-bedrijf én, wat betreft de speciale besturing, van onze bedieningsspecialist Gerard Panken is dit voor elkaar gekomen. Echter, eenmaal zittend in de elektrische rolstoel bleek Shelly niet meer in staat om op eigen krachten haar hoofd overeind te houden. Vanaf dat moment werd Focal geconsulteerd. Een modulaire hoofdsteun met voorhoofdsband in een geheel individuele uitvoering bood uitkomst. Shelly gebruikt deze hoofdsteun vandaag de dag nog steeds.

In de afgelopen jaren namen haar beperkingen toe alsook overige complicaties. De arm-/handfunctie links nam geleidelijk aan af, er was sprake van een complexe nekhernia en als gevolg van het herseninfarct zijn problemen ontstaan op gebied van communicatie, geheugen, concentratie en prikkelverwerking. Het is niettemin Shelly's streven om, binnen haar (on)mogelijkheden, het beste uit de dag te kunnen halen. De combinatie van een groot doorzettingsvermogen, goede ondersteuning van partner én haar ouders én het actief blijven zoeken naar geschikte hulpmiddelen blijkt telkens opnieuw een goede match te zijn.

Shelly hecht buitengewoon veel waarde aan het zoveel en zolang (als mogelijk) behouden dan wel vergroten van haar zelfstandigheid onder meer op gebied van zelfverzorging (eten & drinken, tandenpoetsen, kleden), communicatie (computer, telefoon), vrije tijdsbesteding (lezen, knutselen), mobiliteit (binnen- én buitenshuis) alsook activiteiten buitenshuis waar zij overigens enorm van geniet.

Ruim 1,5 jaar geleden was Shelly actief op zoek naar een adequate oplossing ten bate van haar reeds verslechterde arm- én handfunctie links; te meer omdat de arm-/handfunctie aan de rechterzijde inactief is. Na overleg met haar ergotherapeute zocht Shelly wederom contact met Focal. Diverse armondersteuningen werden uitgeprobeerd; uiteindelijk bleek de Darwing het meest toereikend. Nadien hebben de betrokken partijen, zoals de ergotherapeute, revalidatiearts, Focal alsmede Shelly, met vereende krachten alle zeilen bijgezet om deze voorziening toegekend te krijgen. Intussen beschikt Shelly bijna 1,5 jaar over de Darwing.

De Darwing heeft een ommekeer teweeg gebracht in het leven van Shelly. Met name door de instelbaarheid van zes technische vernieuwingen staat deze armondersteuning garant voor het compenseren van de kracht die Shelly zèlf mist om een handeling (geheel) zelfstandig uit te kunnen voeren. Shelly benadrukt tevens de gebruikersvriendelijkheid van de Darwing. De mate van compensatie én allerlei andere instellingen van deze armondersteuning kunnen immers op elk gewenst moment én naar eigen behoefte zèlf aangepast worden! Om deze variëteit aan bedieningsmogelijkheden van Darwing maximaal te kunnen benutten, heeft Shelly een tweeledige benadering toegepast. 'Eerst de bijgeleverde gebruikershandleiding aandachtig doorlezen om deze opgedane kennis stapsgewijs te (kunnen) vertalen naar het inschakelen van Darwing'. Het efficiënt leren gebruiken van Darwing geschiedde op basis van de zegswijze 'doen is de beste leermeester!'

Bijzonder in Shelly's situatie is het feit dat de Darwing zowel op de elektrische rolstoel gemonteerd kan worden alsook vlak naast het zorggeschikt bed in de woonkamer. Dit is mogelijk omdat op beide plaatsen een basisstatief geplaatst is waardoor haar partner of zorgverlener de Darwing in z'n geheel over kan zetten. In de praktijk betekent deze individuele aanpassing dat Shelly, binnens- én buitenshuis, te allen tijde gebruik kan maken van de armondersteuning. In 't kader van gebruiksgemak is dit voor Shelly het hoogst haalbare!

Vandaag de dag ondersteunt Darwing letterlijk alle dagelijks voorkomende activiteiten waaronder de zelfverzorging, eten en drinken, het computergebruik en wat betreft vrijetijdsbesteding (lezen, knutselen etc). Naast het vergroten van haar zelfstandigheid in het algemeen, is het intensief gebruik van Darwing ook een grote aanwinst wanneer Shelly zich verplaatst in haar elektrische rolstoel. Om haar rijvaardigheden extra te ondersteunen blokkeert ze de positiesloten van het schoudergedeelte, de boven- én de onderarm. Door deze (tijdelijke) toepassing wordt een uiterst fijne aansturing van de joystick gerealiseerd dat zich onder anderen vertaalt in het maken van goed gecontroleerde bewegingen vanuit de pols. Het succesvolle gebruik van de Darwing is een optelsom van (gunstige) factoren: een gebruiker zoals Shelly die zich goed documenteert ('kennis is macht') en vasthoudend is ('het is altijd te vroeg om op te geven'), een toereikend hulpmiddel dat op haar specifieke hulpvragen afgestemd is én evengoed van doorslaggevend belang, een adequate, efficiënte dienstverlening aangeboden door de betrokken leverancier.

Zowel Focal als Shelly zijn van mening dat een goede, onderlinge samenwerking van cruciaal belang is voor een goede kans van slagen. Over de (directe) samenwerking met Focal laat Shelly weten dat ze, met een uiterst tevreden gevoel terugblikt om de sympathieke samenwerking die in de afgelopen jaren tot stand gekomen is. Ze waardeert het bijzonder dat je als cliënt(e) bij naam bekend bent (en niet als nummer), dat er een vast aanspreekpunt is én dat de dienstverlening gekenmerkt wordt door korte lijnen én snelle schakels. Bovendien heeft Shelly veel respect voor het feit dat Focal buitengewoon zorgvuldig omgaat met de afwerking en de uiterlijke vormgeving van reeds geleverde voorzieningen; een groot compliment daarvoor! Focal ervaart Shelly op haar beurt als een persoon die op (aan)gepaste wijze met hulpmiddelen het beste van haar leven probeert te maken en daarbij alle respect verdient voor haar inzet en doorzettingsvermogen!

 

Video:

 

Foto's:

Voor Darwing is downloadbare documentatie beschikbaar.
Klik hier om de documentatie te bekijken.

 

Deel deze pagina