Copyright 2008 Focal Revalidatietechniek BV
  • Nederlands - nl-NL
  • English (United Kingdom)
linkedin

probleemgestuurdzoeken

Producten: Werkplek

Deze producten komen voort uit het intensieve overleg met de gebruiker. Ze worden onder voortdurend kwaliteitstoezicht in de eigen werkplaatsen geproduceerd. 

 

Problemen op de werkplek?


Objecten lang vasthouden lukt niet meer? Statische activiteiten worden te zwaar? Vanwege vermindere hand/armfunctie moet er een aanpassing aan een machine komen? Uitval van uw werknemer door dreigend ziekteverzuim?

U wilt uw werknemer met diens kennis en ervaring voor het arbeidsproces behouden. Ziekteverzuim leidt tot hoge kosten voor zowel het verzuim als de vervanging. Soms blijkt vervanging zelfs onmogelijk. Als werkgever heeft u vanwege de nieuwe Arbowet en de bijbehorende zorgplicht meer vrijheid en verantwoordelijkheid om verzuimbeleid te voeren. Dat betekent dat u zonodig gebruik kunt maken van maatwerk, zoals de inzet van hulpmiddelen of speciale aanpassingen op de werkplek. 


Voor vragen rond het fysiek functioneren van werknemers biedt FOCAL oplossingen! 

Het kan hierbij gaan om:


  • Het vervaardigen van aanpassingen op maat aan bestaande apparaten, werkplekopstellingen of machines
  • De levering van een eigen reeks hoogwaardige armondersteuningen.
  • De inzet van hulpmiddelen die arbeidsmatige taken verlichten of mogelijk maken

FOCAL Meditech BV kan u deze voorziening of combinaties van voorzieningen leveren en het hele proces van probleem tot oplossing regisseren. Het verkrijgen van effectieve werkplekaanpassingen hoeft zodoende niet de taak van de ondernemer te zijn, die hier onbekend mee is. 

Onze bijdrage aan de oplossingen


De bijdrage van FOCAL aan het voorkomen van arbeidsuitval richt zich met name op:

Productie en levering van werkplekaanpassingen op maat 


Werknemers kunnen zeer verschillende beperkingen hebben. Anderzijds kunnen de eisen vanuit de functie heel verschillend zijn. Een standaardoplossing is vaak niet voorhanden. FOCAL Meditech BV adviseert, produceert en levert arbeidsaanpassingen op maat! 

Het succes van een individuele oplossing wordt mede bepaald door het vermogen om een goede analyse van persoon, arbeidsomgeving en arbeidstaken te kunnen maken. Vervolgens moet een oplossing vervaardigd worden – van welke aard dan ook! FOCAL voldoet als één van de weinige bedrijven in Nederland aan deze vereisten. Ervaring is opgedaan met zeer verschillende, individuele werkplekaanpassingen. Vaak leidt een kleine aanpassing tot een groot rendement. 

Levering van ergonomische armondersteunende hulpmiddelen en ergonomische werkplekken

Dynamische armondersteuningen worden ingezet ter ondersteuning van de armfunctie, zowel preventief als bij aanwezige beperkingen. Ze helpen bij het verplaatsen van de arm en hand. Reiken, grijpen en manipuleren worden zodoende (weer) mogelijk bij tal van activiteiten zoals optillen van objecten, monteren, statische medische handelingen of computergebruik. 

Dynamische armondersteuningen worden gebruikt door personen met (dreigende) klachten van overbelasting of bij werknemers met spierzwakte die een inzetbare grijpfunctie hebben. 

Advisering en levering van hulpmiddelen voor het behoud van de zelfstandigheid van werknemers

In Nederland zijn vele geregistreerde hulpmiddelen verkrijgbaar. Om een goede keuze te maken uit deze hulpmiddelen is product- en marktkennis nodig. Voor gebruik in de werksituatie zijn deze hulpmiddelen maar beperkt beschreven. FOCAL heeft de kennis van de werking en inzet van dergelijke hulpmiddelenen wèl en kan hierbij optreden als adviseur. FOCAL kan een hulpmiddel, van welke aard dan ook, tevens uit het binnen- of buitenland betrekken. Indien gewenst kan ook de weg gewezen worden voor het aanvragen van een vergoeding.