Integrale hulpmiddelenzorg


Integrale hulpmiddelenzorg

Er zijn meerdere categorieën hulpmiddel gebruikers die verschillende hulpmiddelen naast elkaar gebruiken. Bij hulpmiddelen gaat het altijd om hun functionaliteit: zij moeten bepaalde problemen in het functioneren oplossen. Dubbele voorzieningen zijn echter niet nodig en ook niet gewenst. Afstemming is dus nodig. Hiernaast geldt vaak dat de verstrekking tijdig en afgestemd op de andere voorzieningen tot stand moet komen. Een voorbeeld: eerst moet de rolstoel aanwezig zijn voordat een armondersteuning opgebouwd kan worden. Er worden dan ook speciale eisen gesteld aan de logistiek en de tijdige communicatie met andere partijen. Bovenal echter is het belangrijk dat de leverancier zijn cliënt en zijn behoeften bijzonder goed kent, en een centraal aanspreekpunt biedt. Om al deze redenen biedt Focal Integrale Hulpmiddelenzorg aan voor specifieke gebruikersgroepen. Momenteel wordt Integrale Hulpmiddelenzorg geboden voor:

 

Deel deze pagina